packaging cartró > unwhite

1/1

EMBALATGE DE CARTRÓ FET A MA

TIPUS: DISSENY D’EBALATGE (PACKAGING)CLIENT: UNWHITE

Aquest envàs conté un producte que no es pot veure a les botigues; els vinils adhesius es presenten de manera que no mostren el seu aspecte real fins que no estan instal·lats. Per això, el packaging ha d’atreure l’usuari per si mateix.

Els vinils es produeixen mecànicament, però depenen d’un procés de preparació final manual, retirada del negatiu i protecció que no es pot fer mecànicament. Per això ens vam decidir per crear un embalatge fet a mà. La costura és un tancament artesà d’obertura fàcil, alhora que impedeix accedir al producte interior.

Els missatges reforcen el pensament de la companyia “no vinils decoratius”. Els vinils adhesius són unes peces plenes que difícilment transmetrien la idea de ser un producte. Aquests missatges reforcen la funcionalitat del que hi ha a dins.

Veure també: Llista completa de Disseny de producte i objectes.