Una exposició de doble lectura: des de lluny es potencia la imatge corporativa i el fet que RUCASA treballa amb primeres marques; apropant-nos podem veure els materials exposats i les seves aplicacions.

Un expositor continu, que ordena l’espai, ens acompanya des de la porta fins l’interior creant en el centre una zona de recepció o reunió.

Agència:  VALMONTCOMUNICACIÓN