griferías galindo > relacions > construmat’07

Cada aixeta te el seu caràcter, algunes son cubiques, altres sinuoses, o barroques, retros o dolces. Amb aquest projecte hem volgut remarcar la personalitat de cada un dels productes acompanyant-los de un segon element en cada cas. Aquest altres objectes exposats ajudaran a remarcar el caràcter de l’aixeta relacionant-lo amb el seu possible usuari. Llapis de llavis, fotografies polaroids, preservatius, gots d’aigua, llibres apilats, …

Els expositors estan formats per volums apilats que s’entrecreuen a l’atzar creant voladissos que retallen i alleugeren l’espai.

Design / diseño / disseny: industrial, producto, stands, showrooms. Barcelona. Copyright © 2010 - COMPEIXALAIGUA DESIGNSTUDIO