brp > bits and pieces > salón nautico’08

La imatge d’acció és l’element central a partir del que es desenvolupa l’stand.

Imatges de gran format, retallades, trossejades i ampliades per centrar l’atenció en els elements més importants. Aquestes grans caixes d’imatge retroil·luminada organitzen l’espai i els fluxes dels visitants, tanmateix conformen els espais de reunió i exposició.

Design / diseño / disseny: industrial, producto, stands, showrooms. Barcelona. Copyright © 2010 - COMPEIXALAIGUA DESIGNSTUDIO